Sự Kiện

Triệu phú Anh - Kevin Green - Ngưỡng mộ nghệ thuật tranh cát

Triệu phú Anh - Kevin Green - Ngưỡng mộ nghệ thuật tranh cát

Tham dự sự kiện Pure Art - Nghệ thuật thuần khiết với vai trò đại diện cho nghệ thuật tranh cát Việt Nam để mang giá trị văn hóa Việt nói chung và tinh hoa của nghệ thuật tranh cát Việt Nam nói riêng
Bức tranh cát kỷ lục Việt Nam tại Anh Quốc

Bức tranh cát kỷ lục Việt Nam tại Anh Quốc

Chương trình Pure Art giới thiệu nghệ thuật tranh cát của Việt Nam đã diễn ra tại Thành Phố Birmingham nước Anh