Thanh Toán

A.Hình Thức Thanh :
                         1.Sau khi Qúy Khách Hàng duyệt mẫu làm tranh cát theo yêu cầu:
                            1.1 . Nếu Qúy KHách hàng trong khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh.
                                    - Qúy Khách Hàng đặt cọc trước 30%  và trong quá trình làm
                                      công ty sẽ chụp hình lại từng giai đoạn gửi cho Qúy Khách Hàng
                                      cùng theo dõi  sau khi bức tranh  cát hoàn chỉnh đúng theo
                                     nội dung hoặc hình ảnh theo yêu ,công ty sẽ chuyển giao đến nơi
                                      Qúy khách Hàng cần giao đến ,  sau đó   thu hết  70% còn lại.
                             1.2 . Nếu Qúy khách Hàng không thuộc trong khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh .
                                    - Qúy Khách Hàng chuyển khoản 100% theo giá trị của mỗi đơn hàng .
                                       Sau khi công ty nhận được  tiền chuyển khoản, công ty sẽ bắt đầu thực
                                       hiện và chụp hình lại từng giai đoạn gửi email, yahoo, viber v v....  cho Qúy
                                       Khách Hàng cùng theo dõi , sau khi hoàn chỉnh bức tranh cát yêu cầu , công ty
                                        sẽ chuyển giao đến nơi Qúy Khách Hàng cần đến.
                              2. Hình thức vận chuyển :
                                2.1 . Công ty sẽ giao hàng miễn phí trong khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh
                                  2.2 Ngoài khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh Qúy Khách Hàng vui lòng hỗ trợ thêm
                                         chi phí vận chuyển  tùy theo các tỉnh hoặc Thành Phố trong nước Việt Nam
                                         và Ngoài Nước.
                                      2.3 Công ty sẽ giao hàng tận nơi cho Qúy Khách Hàng ở bất kỳ nơi đâu trong
                                         nước Việt Nam hoặc nước ngoài.